onsdag 24. november 2010

LOs rungende ja til lavere skatt!

Det er ikke måte på hvor galt det vil gå med folk og fe i landet vårt dersom Høyre kommer til makten. Velferdsstaten vil raseres og de rike blir bare enda rikere, mens alle de fattige vil det gå nedenom og hjem for.

Særlig galt går det hvis folket får beholde litt mer av pengene de har arbeidet for - eller skattelette som det også heter. Det er for øvrig ikke så rart at den rødgrønne regjeringen er livredde for å la arbeidere beholde litt mer penger, for måten dette landet blir drevet på kan neppe kalles effektiv. Tre forvaltningsnivåer, (små)kommuner, fylkeskommuner og en kjempe-stat koster det penger å holde liv i.

Men noen må da fortjene å betale litt mindre i skatt for å holde liv i alt dette? Etter å ha lest Stein Aabøs kommentar i Dagbladet i dag slo det meg. De fagorganiserte! Bare les her:

Ingen leser Høyres og Frp's alternative budsjetter så grundig som folkene på Youngstorget. I forslagene til 2011-budsjett framgår det blant annet at høyrepartiene, vil kutte i fradragsmulighetene for fagforeningskontingent. Det tas som bevis på at Høyre og Fremskrittspartiet ikke egentlig er for «den norske modellen» som alle nå konkurrerer om eierskapet til. For den norske modellen forutsetter høy organisasjonsgrad og et omfattende samarbeid mellom myndighetene og store ansvarlige organisasjoner.
Dette kan jo ikke bety annet enn at fagforeningene sier at å få lavere skatt er en forutsetning for å få flere medlemmer.

Er det ikke et paradoks at de - i dette tilfellet LO - anklager Høyre for å ødelegge velferden med lavere skatter, mens de selv krever lavere skatt ved å få fradrag for kontingenten for å opprettholde ”den norske modellen” som de hevder er et resultat av høy organisasjonsgrad? *Puster ut*

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar