torsdag 9. september 2010

Habil? Pytt-pytt!

Dagens Næringsliv lot oss i dag få et innblikk i en meget syk verden - Senterpartiets verden. Mens de fleste mediene er opptatt av Liv Signe Navarsetes - det som først var en klokke - nå et armbånd - har DN funnet det relevant at to kommunale kraftselskaper, Eidsiva og Nord Troms, har gitt pengegaver til Senterpartiet. Ikke en helt ubetydelig sum heller; Eidsiva punget ut med 500 000 kroner, mens Nord Troms har betalt 200 000 kroner. Hvorfor har de det? Jo, for å promotere fornybar energi. Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen sier til DN at "pengene var viktige for Senterpartiets valgkamp som hadde fornybar energi som en av de viktigste valgkampsakene." Hvilken valgkamp var det han deltok i?

Disse pengene har Sp mottatt mens de i perioden de rødgrønne har regjert hatt ansvaret for olje- og energidepartementet, som også gir ut konsesjoner Eidsiva og Nord Troms er avhengige av.

Men det stopper ikke der. Konsernsjef i Eidsiva Energi, Ola Mørkved Rinnan, sier at det "var et konkret prosjekt som vi støttet. Det hadde ikke vært aktuelt å gi en generell støtte til Senterpartiet. For oss var det viktig at fornybar energi ble best mulig promotert. Derfor bidro vi med penger til det som i hovedsak ble en produksjon av en rapport og en del seminarvirksomhet."

Kan noen fortelle meg hvordan å støtte et konkret prosjekt skiller seg vesentlig fra å gi generell støtte når begge deler åpenbart fører rett inn et habilitetshjørne? Så lenge pengene går til noe også Eidsiva nyter godt av, er det altså greit å gi penger til et politisk parti - er det det Olsen mener?

Disse uttalelsene setter dessuten selskapets egne retningslinjer i et mild sagt underlig lys; "Begrepet "sponsor" er på mange måter litt misvisende fordi det altfor lett assosieres med gaver uten forpliktelser. Vi snakker heller om samarbeidspartnere, siden det ligger en gjensidig forpliktelse til grunn for de avtalene vi inngår."

Saken er ikke bedre for Nord Troms, som også har lagt ut regler for sponsing, regler de neppe har lest selv. Her ramser de opp at politikk og religion og sånt ikke skal sponses. Heller ikke offentlig virksomhet står det.

Dersom Sp mener det er ok å motta pengegaver som dette fra et offentlig selskap, kan de gjennomføre følgende tankeeksperiment; Statnett støtter Høyres valgkamp...

Les også Navarsetes bortforklaringer om armbåndet på VG.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar