torsdag 16. september 2010

Parkering til besvær?

Det kan selvsagt argumenteres for at parkeringsvakter gjør en viktig jobb, men noen ganger er det god grunn til å spørre hvordan regelverket blir håndhevet.

En vanlig feil er at bilen ikke står langt nok fra svingen. Fem meter unna skal det være. Her i nabolaget har det stått en bil med gul lapp i noen dager. Denne er tydeligvis utsatt for Trafikketatens betjenters "museskritt" eller en annen sofistikerte målemetode.

I Forskrift om kjørende og gående trafikk § 17 1. b står det at "det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortaukant, kantlinje eller vegkant begynner å runde". Hvorfor det er slik står det ingenting om, men det er rimelig å anta at det handler om oversikt og fremkommelighet.

Hvis disse fem meterne er så avgjørende for fremkommeligheten i trafikken er det grunn til å spørre hvorfor bileieren bare får parkeringsbot, - og bilen blir stående "i veien" i mange dager - og ikke tauet bort.

Er kanskje ikke fremkommeligheten det viktigste likevel?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar